آزادوردپرس

دسته‌بندی: کتاب

در مسیر یادگیری هر تخصصی نیازمند یادگیری و مطالعه کتابهای مناسب هستیم در یادگیری کسب و کارهای آنلاین و دیجیتال مارکتینگ هم ما نیازمند مطالعه کتابهای مناسب هستیم، این کتابها معمولا دو نوع مهارت را به ما می آموزند یک دسته از کتابها مهارتهای سخت را و یک دسته ازآنها مهارتهای نرم را، اما مهارت سخت ونرم چیست ؟

مهارت سخت

مهارت سخت آن دسته از ،مهارت هایی هستند که مهارت فنی می‌باشند مانند طراحی سایت ،زبان های برنامه نویسی ،سئو ، نحوه اجرای کمپین ها ،نحوه استفاده از ابزارهای آنلاین ،نحوه برنامه ریزی دیجیتال ،نحوه آنالیز دیتاها

مهارت های نرم

آن دسته از مهارتهایی هستند که در رابطه با ارتباط با انسان هستند مانند اینکه چگونه صحبت کنیم؟ چگونه بنویسیم ؟چگونه متن فروش آماده کنیم ؟چگونه تبلیغات آماده کنیم و چگونه محتوا نویسی متقائد کننده داشته باشیم یا دانستن اصول مذاکره و فزوش ، در این دسته مهارتهای نرم قرار میگیرند که دانستن آنها سبب فروش بیشتر خواهد شد .

مهارت های سخت و نرم در کنار هم در هر کسب و کاری (حتی غیر آنلاین)باعث افزایش فروش خواهند شد .

از همین رو این بخش و دسته بندی سایت را اختصاص داده ایم به معرفی کتابهایی که به ما کمک میکند تا به هر دو مهارت بپردازیم.

فرم ورود به سایت